بیوگرافی

مرتضی اشرف زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حسابداری و رئیس کمیسیون اقتصادی،اشتغال و کسب وکار جوانان استان کرمان است.او برگزار کننده دوره های آموزشی و سمینار های مختلفی در زیمنه حسابداری و مالیاتی است.

مهارت ها

نرم افزار حسابداری سپیدار همکاران سیستم 100%
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم 100%
نرم افزار حسابداری نوسا 100%
نرم افزار حسابداری رافع7 80%
نرم افزار حسابداری صبا 60%
قوانین مالیاتی،اداره کار و تامین اجتماعی 80%
ورد و اکسل و پاورپوینت 100%

دوره های آموزشی من